Thiết Bị Điện - Tủ Bảng Điện

Hotline : 0903.480.069
Hỗ trợ trực tuyến Email : tuyenngoc.electric@gmail.com

Role bảo vệ mất pha Mikro

ro7le bảo vệ điện áp
Numerical Voltage Relay

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]


Role bảo vệ chạm đất Mikro

role bảo vệ chạm đất
Earth Fault Relay

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]


Role bảo vệ dòng rò Mikro

rơ le bảo vệ dòng rò mikro
MK300A-230A

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]


Biến tần Danfoss FC 51

FC 51 bien-tan-danfoss
FC 51

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]0%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]
MCCB-ABB

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]30%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]
mccb-abb
MCCB-ABB
MCCB-ABB

 [giaban]0 VNÐ[/giaban][giamgia]30%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:0 VNРGiá bán: 0 VNР: Liên hê Tình trạng: mới 100% [/tomtat] [kythuat]
mccb-abb
MCCB-ABB


1 2 3 4